Jak wygląda hierarchia w bankach?

Jak wygląda hierarchia w bankach?

Bank musi działać zgodnie z zasadami przedsiębiorstwa, do których zaliczyć należy strukturę organizacyjną wraz z określonymi dla niej zakresami kompetencji. W skład istotnych hierarchii banku wchodzą: zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy. Bieżącą działalnością banku kieruje zarząd. Jednym z jego zadań jest podejmowanie wszystkich istotnych decyzji kadrowych. Dokładny zakres obowiązków członków zarządu reguluje statut, a jeśli nie został uchwalony, to podział pracy opiera się na prawie handlowym i praktyce bankowej. Zarząd banku kontrolowany jest przez radę nadzorczą, która w większości banków ma prawo dokonywać niezbędnych zmian w składzie zarządu. Walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje o zmianach w statucie, podziałach zysku za rok ubiegły, zatwierdzeniu planów rozwoju banku, wyborze rady nadzorczej, przyjęciu sprawozdań rocznych i zmianach w wysokości kapitału akcyjnego. Jednym z głównych zadań banków jest obsługa i prowadzenie osobistych rachunków klientów. Obecnie konta bankowe są bardzo popularne i przede wszystkim wygodne. Otwarcie nowego rachunku bankowego trwa kilka minut, a coraz częściej całe prowadzenie konta jest darmowe, (jeżeli spełnia się warunki umowy). Normą staje się też nieograniczona ilość darmowych krajowych przelewów, wykonywana przez Internet.