Gdzie mamy lokować pieniądze ?

Gdzie mamy lokować pieniądze ?

Wielu ludzi i wiele rodzin żyje tylko z dnia na dzień, z trudem zaspakajając swoje potrzeby materialne. Wydają na życie wszystkie zarobione legalnie i na czarno pieniądze, a także zasiłki uzyskane od państwa. Jest oczywiste, że Ci ludzie nie są w stanie, a i często nie potrafią nic odłożyć. Jednak wielu spośród nas posiada ciężko wywalczone zaskórniaki. Powstaje pytanie, co można z nimi zrobić, aby nie traciły na wartości. Jest to o tyle istotne, że praktycznie z każdą chwilą pieniądze tracą na swej nominalnej wartości wskutek inflacji, nie ma więc sensu trzymanie ich w tzw. skarpecie. Nie jest również dobrym pomysłem przechowywanie większych kwot na koncie osobistym, gdyż są one symbolicznie lub wręcz w ogóle nie oprocentowane. Jednym z najlepszych sposobów pomnażania wartości pieniądza jest założenie lokaty bankowej przy jednoczesnym inwestowaniu części oszczędności w produkty bardziej ryzykowne, ale i bardziej zyskowne. Bardzo ważna dla sprawnego i w miarę możliwości pewnego sposobu pomnażania pieniędzy jest albowiem dywersyfikacja portfela oszczędności poprzez ich inwestowanie w różne instrumenty finansowe. Wtedy unikamy sytuacji, że wskutek słabej wartości tylko jednego składnika instrumentu finansowego mogą załamać się wszystkie nasze oszczędności, lub pozostać na tym samym poziomie, tracąc faktycznie wskutek inflacji na wartości.