Wniosek o kredyt - jakie trzeba posiadać dokumenty

Wniosek o kredyt – jakie trzeba posiadać dokumenty

Jeżeli już znajdziemy odpowiedni dla siebie kredyt, po dokładnym sprawdzeniu, czy jest on optymalny i nie mamy żadnych wątpliwości, że taki produkt finansowy jest nam potrzebny, udajemy się do banku w celu złożenia wniosku o przyznanie kredytu. Najlepiej podczas pierwszej, wstępnej wizyty weźmy ze sobą przynajmniej dowód osobisty, to w banku dowiemy się, jakie konkretnie dokumenty będą niezbędne do przyznania nam kredytu. Nie warto brać na zapas zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, gdyż z reguły każdy bank żąda wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach na wystawianych przez siebie drukach. Na pewno będzie niezbędny drugi dokument ze zdjęciem, jeśli kredyt bierze mężczyzna, banki też żądają czasami okazania książeczki wojskowej. Trochę więcej dokumentów banki wymagają od osób ubiegających się o kredyty, które prowadzą działalność gospodarczą. Na pewno w takim przypadku będzie potrzebne zaświadczenie dotyczące wpisu do rejestru działalności gospodarczej, zapewne dostarczyć też będzie trzeba stosowne zaświadczenia o tym, że nie zalegamy ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wydane przez ZUS) oraz zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami – takowe otrzymamy w Urzędzie Skarbowym. Warto już podczas pierwszej wizyty w banku ustalić dokładnie, jakie będą potrzebne niezbędne dokumenty do uzyskania kredytu, wtedy bowiem zaoszczędzimy sobie czasu i nerwów, biegając kilka razy po urzędach po wszelkie zaświadczenia i poświadczenia.