Niepokojący wykres zależności lokaty od kredytu

Niepokojący wykres zależności lokaty od kredytu

Ekonomiści z warszawskiego uniwersytetu, skupieni w elitarnym gronie najważniejszych osobistości ekonomii w naszym kraju, zauważyli niedawno pewną niepokojącą zależność. Otóż ostatnie podwyżki stóp procentowych lokat w naszym kraju, charakteryzują się coraz większym odejściem od podobieństwa oprocentowania kredytów bankowych. Zawsze te dwa wskaźniki były do siebie podobne a wyższość kredytowego oprocentowania nad lokata wynosiła około trzech procent w skali roku. Tymczasem dziś te dwa wskaźniki dzieli od siebie przeszło pięć procent. Nie jest to tylko zagadnienie rozpatrywane w kwestiach indywidualnych czy osobistych. Taka dysproporcja może być na dłuższą metę niekorzystna dla nad jak i naszej gospodarki narodowej. Wszystko zmierza do tego, że jak na razie bardziej opłaca się zamrażać pieniądze na lokatach, niż je dalej inwestować. Nie jest to korzystne, bowiem hamuje postęp i rozwój na dłuższą metę. Banki mają co prawda dostęp do gotówki z lokat, ale co z tego, skoro nie ma chętnych na kredyty i tym sposobem koło się zamyka a gospodarka zaczyna się dusić os samej siebie. Ekonomiści postanowili zająć głos w tej sprawie, sądząc iż nie mamy za wiele czasu na szukanie rozwiązań. Najważniejsze jednak wydaje się to, że musimy być zgodni co do występowania tego zjawiska. Odpowiednio szybko podjęte kroki mające zapobiec dalszej możliwości wystąpienia zjawiska stagnacji, mogą uczynić z Polski kraj o naprawdę mocnych i solidnych podstawach.